Σούστες Θυρών

Μηχανισμοί επαναφοράς πορτών :

πολύ ελαφριές πόρτες έως 45kg. και 75cm πλάτος πόρτας

μέτριες ή πολύ βαριές αλουμινόπορτες-εισόδους οικοδομών-θωρακισμένες ,μεταλλικές ή ξύλινες πόρτες έως 85kg. και 115cm πλάτος πόρτας

πολύ βαριές μεταλλικές πόρτες 120kg και 145cm μέγιστο πλάτος πόρτας

ειδικές κατασκευές έως 130kg και 165cm μέγιστο πλάτος πόρτας

Διαθέτουμε μηχανισμούς Cisa, Abus για ελαφρύ τύπου και Αbloy, BKS για βαρέως τύπου πόρτες.

Επιλογή μηχανισμού επαναφοράς

Η επιλογή του τύπου μηχανισμού επαναφοράς της πόρτας δεν είναι μια απλή διαδικασία . Υπάρχουν παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την επιλογή. Κάποιοι από αυτούς είναι η περίπτωση πυρκαγιάς και οι συνθήκες ασφάλειας ζωής, η προσβασιμότητα σε άτομα μειωμένης κινητικής ικανότητας , η αισθητική, η ασφάλεια , η άνεση, η ποιότητα λειτουργίας και η συχνότητα χρήσης

Κριτήρια επιλογής που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας κατά την αγορά του μηχανισμού επαναφοράς:

1. Επιλέξτε το μέγεθος του μηχανισμού (ελαφριού ή βαρέως τύπου) που χρειάζεστε ανάλογα με το μέγεθος, το υλικό και τα κιλά της πόρτας, τον προσανατολισμό, τις ανεμοπιέσεις , τα παράθυρα και θύρες στους κοινόχρηστους χώρους , την ύπαρξη μηχανικού εξαερισμού και την συχνότητα χρήσης της πόρτας.

2. Επιλέξτε τον τύπο του μηχανισμού.

3. Επιλέξτε τον τρόπο τοποθέτησης ανάλογα τον χώρο και την πόρτα.

4. Επιλέξτε την δύναμη του μηχανισμού σύμφωνα με το μέγεθος της πόρτας και της περιβαλλοντολογικές συνθήκες.

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm